HỘI DINH DƯỠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV (2016 - 2021) MỘT CHẶNG ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
Hội Dinh dưỡng Việt Nam BCH
PDF Trích dẫn
Trang: 1-7,
NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019
Nguyễn Thùy Dung, Trần Khánh Thu, Nguyễn Trọng Hưng, Vũ Thị Huệ, Nguyễn Minh Hương, Lương Quốc Chính, Phạm Thị Dung
Trích dẫn
Trang: 61-71,
SỰ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
Vũ Thy Thư, Trần Thị Lan Hương
PDF Trích dẫn
Trang: 65-71,