HỘI DINH DƯỠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV (2016 - 2021) MỘT CHẶNG ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
Hội Dinh dưỡng Việt Nam BCH
PDF Trích dẫn
Trang: 1-7,
KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH GIÁO SƯ TỪ GIẤY
GS. Lê Thị Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-4,
VAI TRÒ CỦA AXÍT AMIN VỚI DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ
Nguyễn Đỗ Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 61-71,
SỰ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
Vũ Thy Thư, Trần Thị Lan Hương
PDF Trích dẫn
Trang: 65-71,
NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL IN 2019
Nguyễn Thùy Dung, Trần Khánh Thu, Nguyễn Trọng Hưng, Vũ Thị Huệ, Nguyễn Minh Hương, Lương Quốc Chính, Phạm Thị Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 61-69,
ỨNG DỤNG CHẤT ĐIỀU VỊ ĐỂ GIẢM TIÊU THỤ MUỐI TRONG CHẾ ĐỘ ĂN TỐT CHO SỨC KHỎE
Nguyễn Trọng Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 112-118,
DINH DƯỠNG TRONG PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19
Lê Thị Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-2,
DINH DƯỠNG Y DƯỢC TRUYỀN THỐNG VIỆT ĐÓN CHÀO NĂM CANH TÝ - 2020
Nguyễn Tuấn Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 74-78,
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN HỘI DINH DƯỠNG VIỆT NAM NĂM 2018-2019
Văn Phòng Hội Dinh dưỡng Việt Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 1-4,
KHUYẾN NGHỊ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI
Đỗ Thị Ngọc Diệp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-6,
NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC TRẺ NHỎ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
Nguyễn Trọng Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 29-34,
LÃO HÓA, DINH DƯỠNG VÀ LÃO HÓA DO VIÊM: MỐI TƯƠNG QUAN VÀ TÁC ĐỘNG
Huỳnh Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 47-51,
TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO DINH DƯỠNG TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Vũ Thị Bắc Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 62-63,
ĐÀO TẠO DINH DƯỠNG BẬC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Nguyễn Thanh Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 30-34,
CHẾ ĐỘ ĂN GIẢM MUỐI ĐỂ NÂNG CAO SỨC KHỎE TIM MẠCH VÀ KIỂM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP
Nguyễn Trọng Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 78-86,