ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
Nguyễn Phú Thọ, Nguyễn Hữu Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 1-10,
VAI TRÒ CỦA NITRIC OXIDE TRONG DINH DƯỠNG TIM MẠCH
Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Khánh Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 91-99,
CHẾ ĐỘ ĂN GIẢM MUỐI ĐỂ NÂNG CAO SỨC KHỎE TIM MẠCH VÀ KIỂM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP
Nguyễn Trọng Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 78-86,
SỰ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
Vũ Thy Thư, Trần Thị Lan Hương
PDF Trích dẫn
Trang: 65-71,
VAI TRÒ CỦA AXÍT AMIN VỚI DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ
Nguyễn Đỗ Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 61-71,
ỨNG DỤNG CHẤT ĐIỀU VỊ ĐỂ GIẢM TIÊU THỤ MUỐI TRONG CHẾ ĐỘ ĂN TỐT CHO SỨC KHỎE
Nguyễn Trọng Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 112-118,
ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MÙA DỊCH COVID-19
Hà Thị Anh Đào
PDF Trích dẫn
Trang: 39-40,
DINH DƯỠNG CHO TRẺ BÉO PHÌ TRONG DỰ PHÒNG COVID-19
Đào Thị Ngọc Diễn
PDF Trích dẫn
Trang: 37-38,
DINH DƯỠNG DỰ PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ EM TUỔI HỌC ĐƯỜNG
Đinh Thị Kim Liên
PDF Trích dẫn
Trang: 32-36,
DINH DƯỠNG TRONG BỆNH HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM
Phạm Thị Thục
PDF Trích dẫn
Trang: 29-31,
CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19
Lê Thị Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 26-28,
DINH DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI PHÒNG COVID - 19
Cao Thị Hậu
PDF Trích dẫn
Trang: 22-25,
DINH DƯỠNG DỰ PHÒNG BỆNH COVID 19 CHO NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
Lê Bạch Mai, Lê Thị Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 17-21,
DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI ICU THEO HƯỚNG DẪN CỦA ESPEN VÀ ASPEN
Lê Thị Hương, Nguyễn Thuỳ Linh, Dương Thị Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 14-16,
DINH DƯỠNG TRONG CHỦ ĐỘNG NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG
Đỗ Thị Ngọc Diệp
PDF Trích dẫn
Trang: 10-13,
DINH DƯỠNG HỖ TRỢ DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Lê Thị Hương, Nguyễn Thùy Linh, Dương Thị Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 6-9,
DINH DƯỠNG CHỦ ĐỘNG NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CƠ THỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Phạm Ngọc Khái
PDF Trích dẫn
Trang: 3-5,
DINH DƯỠNG TRONG PHÒNG CHỐNG VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19
Lê Thị Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-2,
DINH DƯỠNG Y DƯỢC TRUYỀN THỐNG VIỆT ĐÓN CHÀO NĂM CANH TÝ - 2020
Nguyễn Tuấn Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 74-78,
TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO DINH DƯỠNG TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Vũ Thị Bắc Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 62-63,
NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC TRẺ NHỎ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
Nguyễn Trọng Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 29-34,
SỬ DỤNG MONONATRI GLUTAMATE TRONG CHẾ ĐỘ ĂN DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI
Từ Ngữ
PDF Trích dẫn
Trang: 114-122,
LÃO HÓA, DINH DƯỠNG VÀ LÃO HÓA DO VIÊM: MỐI TƯƠNG QUAN VÀ TÁC ĐỘNG
Huỳnh Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 47-51,
KHUYẾN NGHỊ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI
Đỗ Thị Ngọc Diệp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-6,
ĐÀO TẠO DINH DƯỠNG BẬC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Nguyễn Thanh Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 30-34,
ẢNH HƯỞNG CỦA PROBIOTICS TRONG VIỆC LOẠI TRỪ BỆNH NHIỄM TRÙNG
Anders Henriksson
PDF Trích dẫn
Trang: 29,
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ VẤN ĐỀ TỰ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Phan Thế Đồng
PDF Trích dẫn
Trang: 22-28,
HÌNH THÀNH THÓI QUEN TRONG VIỆC NGĂN NGỪA CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM
Huỳnh Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 15-21,
MẠNG LƯỚI DINH DƯỠNG Y TẾ CÔNG CỘNG ĐỒNG NAM Á (SEA-PHN): CÙNG NHAU NÂNG CAO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
E-Siong Tee
PDF Trích dẫn
Trang: 6-8,
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ CHUẨN HÓA HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ TRONG BỆNH VIỆN: BÀI HỌC TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đỗ Thị Ngọc Diệp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-5,
CHẾ ĐỘ ĂN CÓ KIỂM SOÁT LƯỢNG NATRI VÀ KALI GÓP PHẦN DỰ PHÒNG TĂNG HUYẾT ÁP
Lê Danh Tuyên, Nguyễn Thị Kin Tiến
PDF Trích dẫn
NHỮNG LỜI KHUYÊN DINH DƯỠNG DỰA VÀO THỰC PHẨM CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á: PHÂN TÍCH CÁC THÔNG ĐIỆP CHÍNH
Tee ES, Hardinsyah R, Florentino RF, Ismail MN, Suthutvoravut U, Lê Thị Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 12-14,
HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG TRONG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: THÀNH CÔNG VÀ THÁCH THỨC
Đỗ Thị Ngọc Diệp
PDF Trích dẫn
Trang: 5-11,
TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Phạm Ngọc Oanh, Đỗ Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Minh Hạnh, Tạ Thị Lan
PDF Trích dẫn
Trang: 66-71,
CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẰM VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: BẰNG CHỨNG Y HỌC, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Trần Quốc Cường, Đỗ Thị Ngọc Diệp, Vũ Quỳnh Hoa
PDF Trích dẫn
Trang: 25-32,
NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?
Shigeru YAMAMOTO
PDF Trích dẫn
Trang: 14-16,
DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ
Huỳnh Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 10-13,
CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY
Đỗ Thị Ngọc Diệp
PDF Trích dẫn
Trang: 4-9,
TÌNH HÌNH DINH DƯỠNG TOÀN CẦU HIỆN NAY VÀ KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CÁC THỂ SUY DINH DƯỠNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC
Lê Thị Hợp, Phí Ngọc Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 1-3,
VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN
Nguyễn Thị Lâm
PDF Trích dẫn
Trang: 1-3,
THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN KHẢO SÁT DINH DƯỠNG ĐÔNG NAM Á TẠI VIỆT NAM
Lê Nguyễn Bảo Khanh, Paul Deurenberg, Lê Thị Hợp, Lê Danh Tuyên
PDF Trích dẫn
Trang: 13-17,
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG NHẰM CẢI THIỆN THỂ LỰC VÀ TRÍ LỰC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM
Lê Thị Hợp, Lê Bạch Mai, Bùi Thị Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 1-6,