DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ

Huỳnh Hạnh1,
1 University of British Columbia, Vancouver

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong xu hướng gia tăng ung thư tại Việt Nam song hành cùng việc sử dụng nhiều hóa chất độc hại trong thực phẩm, các nhà lãnh đạo trong nước đã kêu gọi phải hành động nhanh chóng nhằm giải quyết mối lo ngại về sức khỏe này. Bài viết nhằm đề cập đến các vấn đề: (1) Xem lại chức năng cơ bản của hệ miễn dịch; (2) Mô tả mối liên quan giữa phản ứng viêm và sự phát triển của ung thư; (3) Cập nhật những bằng chứng về sự tương quan giữa hệ vi sinh đường ruột và sự phát triển ung thư; (4) Liệt kê các nguyên tắc chủ yếu trong việc phòng ngừa sự phát triển bệnh ung thư.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Keener AB (2015). A sense of Immunity: Scientists are detailing the immune system as never before. Nature Medicine January, Volume 21(1): 3 – 5.
2. Fullerton JN & Gilroy DW (2016). Resolution of inflammation: A new therapeutic frontier. Nature Reviews Drug Discovery POL March 29.
3. Weir K. (2015). Inflammatory evidence. Nature. Volume 528: S130 – S131.
4. El Hasasna H. et al (2016). Rhus Coriaria suppresses Angiogenesis, Metastasis and Tumor Growth of Breast Cancer through inhibition of STAT3, NFkB, and NO pathways. Scientific Reports POL Feb 18.
5. Zhao L. (2013). The gut microbiota and obesity: from correlation to causality. Nature Reviews Microbiology. Volume 11:639 – 647.
6. Cox LM, Blaser MJ.(2015). Antibiotics in early life and Obesity. Nature Reviews Endocrinology March. Volume 11 (3):182 – 190.
7. Louis P, Hold GL, Flint HJ. 2014. The gut microbiota, bacterial metabolites &Colorectal cancer. Nature Reviews Microbiology. 12 (10):661 – 672.
8. Velasquez-Manoff M. (2015). Gut Microbiome: The Peace-keepers. Nature.Volume 518: S4 – S11.
9. Willyard C. (2016). Cancer: An evolving threat. Nature.Volume 532: 166 – 168.