KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH GIÁO SƯ TỪ GIẤY
Lê Thị Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-4,
HỘI DINH DƯỠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV (2016 - 2021) MỘT CHẶNG ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
Hội Dinh dưỡng Việt Nam BCH
PDF Trích dẫn
Trang: 1-7,
SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP CHI HỘI DINH DƯỠNG TRUYỀN THỐNG VIỆT
Nguyễn Tuấn Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 5-8,
SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
Nguyễn Đỗ Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 20-28,
NGÀNH Y TẾ VÀ DINH DƯỠNG TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG 4.0
Nguyễn Công Khẩn
PDF Trích dẫn
Trang: 22-29,
ÁP DỤNG MÔ HÌNH NHẬT BẢN TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DINH DƯỠNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
Nguyễn Đỗ Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 8-12,
MẤY VẤN ĐỀ VỀ DINH DƯỠNG HIỆN NAY VÀ SỰ THAY ĐỔI BỮA ĂN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Từ Ngữ
PDF Trích dẫn
Trang: 4-7,
HƯỞNG ỨNG “THÁNG DINH DƯỠNG” VỚI CHỦ ĐỀ “DINH DƯỠNG HỢP LÝ, VẬN ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐỂ PHÒNG CHỐNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG”
Phạm Ngọc Khái
PDF Trích dẫn
Trang: 1-2,