NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?

Shigeru YAMAMOTO1,
1 Jumonji University, Japan

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mặc dù nhu cầu đạm và axít amin đã được nghiên cứu kỹ cho đến khoảng năm 2000, nhưng sau đó hầu như ít được quan tâm. Bài viết này sẽ nêu những hạn chế về sự hiểu biết của chúng ta về vấn đề này.

Chi tiết bài viết