VAI TRÒ CỦA AXÍT AMIN VỚI DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ
Nguyễn Đỗ Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 61-71,
DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA
Nguyễn Thị Trung Thu, Trần Quang Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 1-8,
ỨNG DỤNG CHẤT ĐIỀU VỊ ĐỂ GIẢM TIÊU THỤ MUỐI TRONG CHẾ ĐỘ ĂN TỐT CHO SỨC KHỎE
Nguyễn Trọng Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 112-118,
DINH DƯỠNG HỢP LÝ TRONG 1000 NGÀY VÀNG VỚI THỂ LỰC, TRÍ TUỆ VÀ SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI
Lê Bạch Mai, Lê Danh Tuyên, Lê Thị Hợp, Trần Khánh Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 6-12,
KHUYẾN NGHỊ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI
Đỗ Thị Ngọc Diệp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-6,
SỬ DỤNG MONONATRI GLUTAMATE TRONG CHẾ ĐỘ ĂN DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI
Từ Ngữ
PDF Trích dẫn
Trang: 114-122,
NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC TRẺ NHỎ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
Nguyễn Trọng Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 29-34,
LÃO HÓA, DINH DƯỠNG VÀ LÃO HÓA DO VIÊM: MỐI TƯƠNG QUAN VÀ TÁC ĐỘNG
Huỳnh Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 47-51,
VAI TRÒ CỦA AXÍT AMIN VỚI DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ
Nguyễn Đỗ Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 64-74,
HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC, KHÁNG VIÊM VÀ LÃO HÓA
Nguyễn Xuân Ninh, Trương Hồng Sơn
PDF Trích dẫn
Trang: 60-68,