Tập 20 Số 3E (2024)

DOI: https://doi.org/10.56283/1859-0381/2024v20i3E

Ngày xuất bản: 28/06/2024

Số đầy đủ

TỔNG QUAN

THE EFFECTS OF ADVANCED GLYCATION END (AGE) AND ACRYLAMIDE COMPOUNDS, AND FAST FOOD CONSUMPTION HABITS ON HEALTH
Nguyễn Hoàng Nam, Lê Ngọc Vân, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Online First Trích dẫn
Trang: 1-18

NGHIÊN CỨU GỐC

INITIAL STEPS OF RESEARCH INDEVELOPING A LATERAL FLOW IMMUNOASSAY KIT FOR RAPID DETECTION OF OCHRATOXIN A IN FOOD
Tống Đức Minh, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Văn ba, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Tuấn Anh, Hoàng Thị Trường, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Trọng Đạt, Bùi Khánh Toàn
Online First Trích dẫn
Trang: 19-31
DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM
Đổng Vương Triều, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Online First Trích dẫn
Trang: 32-46
CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS
Phạm Đức Minh
Online First Trích dẫn
Trang: 47-56

WEIGHT LOSS IN PNEUMONIA PATIENTS AGED 6-60 MONTHS TREATED AT CHILDREN'S HOSPITAL 2 AND ITS RELATIONSHIP TO LENGTH OF HOSPITAL STAY AND TREATMENT RESPONSE

Nguyễn Thị Thu Hậu, Nguyễn Minh Châu, Đoàn Thị Ngọc Hân, Trần Quỳnh Hương, Trần Thị Thảo Sương, Nguyễn Hoàng Phong, Đoàn Thị Bảo Thuý, Nguyễn Thị Tuyết Dung
Online First Trích dẫn
Trang: 57-63
NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022
Đinh Thị Kim Anh, Ngô Thị Đặng, Ninh Thị Nhung, Lê Đức Cường
Online First Trích dẫn
Trang: 64-71
PREVALENCE OF MALNUTRITION AND RELATED FACTORS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH BILIARY ATRESIA TREATED AT CHILDREN'S HOSPITAL 2
Phạm Thế Nhân Tài, Huỳnh Ngọc Vân Anh, Lê Thị Kha Nguyên, Nguyễn Hoàng Thanh Uyên, Nguyễn Hoàng Nhựt Hoa, Nguyễn Thị Thu Hậu
Online First Trích dẫn
Trang: 72-80

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION
Bùi Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Ánh Ngọc, Trần Quang Bình
Online First Trích dẫn
Trang: 81-90

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm là tạp chí khoa học có bình duyệt phản biện kín 2 chiều, có mã số chuẩn quốc tế ISSN: 1859–0381 và mã định danh doi.org/10.56283/1859-0381/; cơ quan chủ quản là Hội Dinh dưỡng Việt Nam và đơn vị hỗ trợ khoa học là Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm là diễn đàn trao đổi học thuật và thông tin về khoa học dinh dưỡng, thực phẩm và các lĩnh vực khác có liên quan của tất cả các cá nhân và tổ chức đang đào tạo, nghiên cứu, khám tư vấn dinh dưỡng, cung cấp và tìm kiếm dịch vụ về các nội dung trên.

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm công bố các công trình nghiên cứu gốc, nghiên cứu trường hợp, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bình luận, điểm sách và thông tin khoa học công nghệ về dinh dưỡng và thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, các lĩnh vực y-dược, môi trường, nông nghiệp, kinh tế và xã hội có liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm.

Tạp chí phát hành 6 số hằng năm, trong đó có ít nhất 1 số tiếng Anh (chưa kể các số phụ bản và chuyên đề).

Giấy phép: 999/GP-BTTTT | ISSN: 1859-0381 | DOI: doi.org/10.56283/1859-0381 |  Điểm công nhận của Hội đồng Giáo sư Nhà nước: 0,50