Tập 18 Số 2E (2022)

DOI: https://doi.org/10.56283/1859-0381/2022v18i2E

Ngày xuất bản: 22/09/2022

TỔNG QUAN

DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA
Nguyễn Thị Trung Thu, Trần Quang Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 1-8

NGHIÊN CỨU GỐC

KNOWLEDGE AND PRACTICES OF CHILD CAREGIVERS IN FEEDING CHILDREN AGED 6−36 MONTHS AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN'S HOSPITAL 1, HO CHI MINH CITY
Phạm Minh Châu, Nghiêm Nguyệt Thu, Nguyễn Văn Hiến
PDF Trích dẫn
Trang: 16-23
VALIDATION OF LC-MS/MS METHOD FOR DETERMINATION OF CYPROHEPTADINE IN DIETARY SUPPLEMENTS
Nguyễn Văn Sỹ, Lê Hồng Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 9-15
THE STATUS OF FOOD SAFETY AND HYGIENE AT THE KITCHENS OF SOME TEXTILE ESTABLISHMENTS IN THE NORTH, 2018
Thi Lan Huong NGUYEN, Bach Mai LE, Thi Phuong Ha DO, Trong Hung NGUYEN, Tran Hai DO, Phuong Thao NGUYEN
Trích dẫn
Trang: 72-79

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

A LOCAL BASED FOOD SECURITY INTERVENTION TARGETED GROUP COMMUNICATION ACTIVITIES TO IMPROVE NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD IN LAO CAI PROVINCE, VIETNAM
Hoàng Thị Đức Ngàn, Trần Văn Long, Vũ Văn Tán, Hoàng Thị Thảo Nghiên, Lê Danh Tuyên, Dương Thái Hiệp, Lê Thị Hiệp, Nguyễn Việt Dũng, Đặng Thị Đoàn Dư, Bùi Thị Thảo Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 24-33

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL ASSOCIATED FACTORS IN ADULTS IN TWO COASTAL COMMUNES, NGHE AN PROVINCE, 2020
Hoàng Thu Nga, Trần Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Nam Phương, Đặng Thu Trang, Nguyễn Thị Tố Uyên, Trần Quang Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 34-43

BÌNH LUẬN

MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM
Trần Châu Quyên, Nguyet Thu NGHIEM, Trần Quang Bình, Nguyễn Thị Ngoan, Lê Danh Tuyên
PDF Trích dẫn
Trang: 44-53

GIỚI THIỆU SÁCH

NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE GASTROINTESTINAL SURGERY PREPARED AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022
Bùi Thị Huyền, Trần Thị Ngọc, Đào Thị Thu Hằng, Trần Minh Hải, Nguyễn Trọng Hưng
Trích dẫn
Trang: 54-60

THÔNG TIN KHOA HỌC

NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019
Nguyễn Thùy Dung, Trần Khánh Thu, Nguyễn Trọng Hưng, Vũ Thị Huệ, Nguyễn Minh Hương, Lương Quốc Chính, Phạm Thị Dung
Trích dẫn
Trang: 61-71

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm (bản in và bản điện tử) là tạp chí khoa học có bình duyệt phản biện kín 2 chiều, có mã số chuẩn quốc tế ISSN: 1859–0381 và mã định danh doi.org/10.56283/1859-0381/; cơ quan chủ quản là Hội Dinh dưỡng Việt Nam và đơn vị hỗ trợ khoa học là Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm là diễn đàn trao đổi học thuật và thông tin về khoa học dinh dưỡng, thực phẩm và các lĩnh vực khác có liên quan của tất cả các cá nhân và tổ chức đang đào tạo, nghiên cứu, khám tư vấn dinh dưỡng, cung cấp và tìm kiếm dịch vụ về các nội dung trên.

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm công bố các công trình nghiên cứu gốc, nghiên cứu trường hợp, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bình luận, điểm sách và thông tin khoa học công nghệ về dinh dưỡng và thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, các lĩnh vực y-dược, môi trường, nông nghiệp, kinh tế và xã hội có liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm.

Tạp chí phát hành 6 số hằng năm, trong đó có ít nhất 1 số tiếng Anh (chưa kể các số phụ bản và chuyên đề).

Giấy phép: 999/GP-BTTTT | ISSN: 1859-0381 | DOI: doi.org/10.56283/1859-0381 |  Điểm công nhận của Hội đồng Giáo sư nhà nước: 0,25