DINH DƯỠNG DỰ PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU
Nguyễn Thị Lâm
PDF Trích dẫn
Trang: 13-21,
TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VÀ THÁNG DINH DƯỠNG CỦA VIỆT NAM NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ "DINH DƯỠNG VÀ VẬN ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐỂ PHÒNG CHỐNG RỐI LOẠN LIPID MÁU"
Lê Thị Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-3,
TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG DINH DƯỠNG CỦA VIỆT NAM 2019” VỚI CHỦ ĐỀ “CẢI THIỆN DINH DƯỠNG 1000 NGÀY ĐẦU ĐỜI VÌ TẦM VÓC VIỆT”
Lê Thị Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-5,
CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ TRẺ EM
Hội Dinh dưỡng Việt Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 1-2,
PROBIOTICS ĐÁP ỨNG XU HƯỚNG TIÊU DÙNG HÀNG ĐẦU
Anders Henriksson
PDF Trích dẫn
Trang: 88-94,