DINH DƯỠNG DỰ PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU
Nguyễn Thị Lâm
PDF Trích dẫn
Trang: 13-21,
CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ TRẺ EM
Hội Dinh dưỡng Việt Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 1-2,
PROBIOTICS ĐÁP ỨNG XU HƯỚNG TIÊU DÙNG HÀNG ĐẦU
Anders Henriksson
PDF Trích dẫn
Trang: 88-94,