QUY TRÌNH PHẢN BIỆN

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm áp dụng quy trình phản biện kín độc lập 2 chiều.

Tạp chí có hệ thống nhận/gửi bài và bình duyệt trực tuyến trên website của tạp chí.

Tất cả các bài báo trước khi công bố đều phải được 2 chuyên gia phản biện kín đồng ý chấp nhận đăng và Tổng biên tập duyệt.

Các bước từ khi gửi bài đến khi xuất bản

 

Bước 1. Gửi bài

Tác giả gửi bài báo trực tuyến hoặc gửi trực tiếp tới email của tạp chí quy định. Trước khi gửi bài, tác giả cần kiểm tra để đảm bảo hoàn chỉnh tất cả 6 nội dung sau:

 • Bài gửi hoặc kết quả nghiên cứu hoặc một phần kết quả nghiên cứu chưa được xuất bản hoặc đang gửi cho một tạp chí khác.
 • Tất cả các nghiên cứu có đối tượng nghiên cứu trên người cần được thông qua hội đồng y đức trước khi nghiên cứu.
 • Bài báo được định dạng tệp tài liệu Microsoft Word.
 • Các văn bản sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, viết trên khổ giấy A4, cách dòng 1,5 và đặt lề mỗi chiều 2,5 cm, header và footer đặt 1 cm.
 • Tất cả các số liệu, bảng và hình được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, không đặt ở cuối bản thảo.
 • Trình bày văn bản và tài liệu tham khảo theo hướng dẫn ở phần 4.6. Yêu cầu về bài gửi đăng.

Bước 2. Kiểm tra-Phản biện (3 tuần)

 • Kiểm tra (2 ngày)

Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập sẽ kiểm tra để bài báo đảm bảo phạm vi, cấu trúc, định dạng và đạo đức nghiên cứu và thông báo cho tác giả:

 • Bài báo được chấp nhận gửi phản biện: Ban biên tập gửi tất cả các tác giả kèm yêu cầu xác nhận là tác giả hay đồng tác giả của bài báo.
 • Bài báo cần chỉnh sửa trước khi gửi phản biện, gửi kèm yêu cầu chỉnh sửa và hướng dẫn.
 • Bài báo không được chấp nhận bình duyệt và lý do không được chấp nhận.
 • Phản biện (17 ngày)
 • Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập hay thành viên Ban biên tập được phân công sẽ xác định 2 chuyên gia phù hợp và mời tham gia phản biện cho mỗi bài báo.
 • Chuyên gia phản biện xác nhận đồng ý/từ chối tham gia phản biện bài báo trong vòng 2 ngày.
 • Nếu đồng ý, chuyên gia phản biện ghi đánh giá, góp ý vào bản nhận xét bài báo theo mẫu đã định dạng sẵn trên trang web. Chuyên gia phản biện có thể góp ý trực tiếp vào bài báo dưới dạng track change và comments và upload để gửi cho tác giả.
 • Trả lời kết quả (2 ngày)
 • Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập hay thành viên Ban biên tập được phân công sẽ tổng hợp các ý kiến của phản biện. Kết quả trả lời một trong các tình huống: chấp nhận đăng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn, hoặc không chấp nhận đăng.
 • Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập được phân công sẽ viết thư trả lời tác giả liên hệ của bài báo (ẩn danh người phản biện) khi cả hai phản biện đồng ý cho đăng bài.
 • Khi bài báo có 1 phản biện đồng ý và 1 phản biện không đồng ý, Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập được phân công xác định chuyên gia phản biện độc lập bổ sung. Khi chuyên gia phản biện độc lập bổ sung này đồng ý cho đăng bài, thư ký khoa học trích lục tất cả ý kiến phản biện và gửi cho tác giả.
 • Khi bài báo có cả 2 phản biện không đồng ý cho đăng, Tổng biên tập sẽ quyết định thông báo bài báo không được chấp nhận đăng cho tác giả.

Bước 3. Chỉnh sửa theo góp ý (3 tuần)

 • Tác giả chỉnh sửa theo từng góp ý của phản biện, hoặc giải thích lý do nếu không chỉnh sửa trong vòng 2 tuần. Nội dung chỉnh sửa được đánh dấu track changes hoặc đánh dấu màu vàng. Tác giả gửi lại bản thảo đã chỉnh sửa và bản giải trình theo mẫu tất cả nội dung chỉnh sửa theo ý kiến phản biện.
 • Ban biên tập chuyển bản chỉnh sửa và giải trình cho chuyên gia phản biện để đánh giá lại (nếu phản biện yêu cầu) trong vòng 1 tuần.
 • Khi chuyên gia phản biện đồng ý cho đăng bài báo sau chỉnh sửa mà không cần gửi phản biện lại, Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập được phân công đánh giá kết quả phản biện, chỉnh sửa thông báo cho tác giả bài báo đã được chấp nhận đăng.

Bước 4. Công bố (2 tuần)

 • Biên tập kỹ thuật
 • Thư ký tập hợp bài báo, kèm ảnh (nếu có), thực hiện thiết kế dàn trang và định dạng bài báo theo mẫu chuẩn của Tạp chí.
 • Hiệu đính
 • Tổng Biên tập hoặc Phó tổng biên tập thực hiện hiệu đính, yêu cầu tác giả bổ sung thêm thông tin (nếu cần) và duyệt bản cuối.
 • Bản thảo sau khi đã hiệu đính sẽ được gửi lại cho tác giả để tác giả kiểm tra lại tiêu đề, tên và địa chỉ của các tác giả, chính tả, tính chính xác của các số liệu, không được chỉnh sửa về chuyên môn. Trong vòng 48 giờ kể từ khi gửi, tác giả có thể yêu cầu chỉnh sửa, nếu tác giả không trả lời có nghĩa là đồng ý với bản cuối trước khi in hoặc đăng lên web.
 • Công bố online và bản in
 • Tên bài, tên tác giả và tóm tắt bài báo sẽ được công bố Online ngay khi bài báo được chấp nhận đăng.
 • Toàn văn bài báo sẽ được công bố Online First khi bài báo đã được định dạng chuẩn và hiệu đính.
 • Công bố bản in theo lịch in của tạp chí: định kỳ 2 tháng 1 số (6 số/năm) trong đó có 5 số tiếng Việt, 1 số tiếng Anh (chưa tính các số chuyên đề).

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG NHẬP VÀ THỰC HIỆN NHƯ SAU

Chuyên gia phản biện đã có       

- Tên tài khoản: hovaten

- Mật khẩu: xxxxxx (tác giả nên đổi lại sau khi gửi để bảo mật)

 1/ Đăng nhập

Theo chỉ dẫn mũi tên, Đăng nhập và điền thông tin

Tác giả nhấn vào ĐĂNG NHẬP trên thanh công cụ tại

https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/login

Khai báo tên tài khoản và mật khẩu và chọn Đăng nhập

2/Chọn click chuột vào tên bài báo (ở vị trí mũi tên)

Xuất hiện hình dưới

3/Chọn click chuột vào

Cam kết bảo mật

Chấp nhận đánh giá, tiếp tục bước #2  như mũi tên

Có thể click chuột để nhận bài báo ẩn danh tác giả. Chuyên gia phản biện nên ghi chú comments và góp ý dạng track change trước khi điền mẫu góp ý. Bản thảo có comments này sẽ gửi cho tác giả chỉnh sửa.

Đến giai đoạn này, chuyên gia đã đồng ý phản biện bài báo.

Từ bước 3 là giai đoạn đã hoàn thành đánh giá bài báo trên bảo thảo và điền phiếu đánh giá theo định dạng sẵn.

Sẽ xuất hiện:

4/Chọn tiếp vào  Tiếp tục bước #3

Xuất hiện hình dưới, có mẫu nhận xét và

chuyên gia phản biện có thể Tải lên tệp tin (upload) bài báo có ghi chú comments cho tác giả.

Có thể thêm thảo luận về bài báo  

Chọn một quyết định (Chấp nhận đăng, Chỉnh sửa lớn, Chỉnh sửa nhỏ, Từ chối đăng)

5/ Gửi đánh giá

Chú ý: Chỉ khi tất cả các phần trong phiếu đánh giá đã được đánh dấu hoặc trả lời thì mới gửi được kết quả đánh giá. Chuyên gia phản biện cần kiểm tra kỹ khi không gửi được nhận xét.

Nếu có gì chưa quen với các thao tác, xin liên hệ banbientap@tapchidinhduongthucpham.org.vn