TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023
Lê Thị Ngọc Trinh, Bùi Thị Hoàng Lan
Online First Trích dẫn
TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH
Trần Quốc Cường, Lê Ngọc Quỳnh Thư, Trần Phan Yến Ngọc, Đoàn Thị Kim Thoa, Lý Mỹ Duyên, Đỗ Ngọc Mai Anh
Online First Trích dẫn
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SẦM SƠN NĂM 2022
Nguyễn Thị Hường, Lê Đức Cường, Nguyễn Trọng Hưng
Trích dẫn
BƯỚC ĐẦU PHÁT TRIỂN BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH OCHRATOXIN A TRONG THỰC PHẨM
Tống Đức Minh, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Văn ba, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Tuấn Anh, Hoàng Thị Trường, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Trọng Đạt, Bùi Khánh Toàn
Trích dẫn
Trang: 19-31
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔ ĐẶC ĐẾN SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT SINH HỌC CỦA DỊCH TRÍCH THANH LONG RUỘT ĐỎ (Hylocereus polyrhizus)
Trần Thị Như Hà, Lê Thị Thùy Linh, Trần Hà Đông Quân, Nguyễn Bảo Lộc, Nguyễn Hữu Thanh
Trích dẫn
TỔNG QUAN VỀ TÁC HẠI CỦA CÁC CHẤT GLYCAT HÓA BỀN VỮNG (AGEs) VÀ ACRYLAMIDE VÀ THÓI QUEN TIÊU THỤ THỨC ĂN NHANH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE 
Nguyễn Hoàng Nam, Lê Ngọc Vân, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Online First Trích dẫn
Trang: 1-18