DOI: https://doi.org/10.56283/1859-0381/2023v19i3E

Ngày xuất bản: 28/06/2023

Số đầy đủ

TỔNG QUAN

TỔNG QUAN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA HÀNH VI DINH DƯỠNG VÀ LỐI SỐNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE Ở CƠ CHẾ PHÂN TỬ
Lê Ngọc Vân, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 1-15

NGHIÊN CỨU GỐC

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR VỚI 2 CẶP MỒI ĐỐI CHIỀU ĐỂ PHÂN TÍCH KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH rs1801133 GEN 𝘔𝘛𝘏𝘍𝘙 Ở NGƯỜI VIỆT NAM
Trần Quang Thuyên, Bùi Thị Thúy Nga, Nguyễn Ánh Ngọc, Trần Quang Bình
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 16-22
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, KHẨU PHẦN VÀ CÁC TRIỆU CHỨNG TÁC ĐỘNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN XƠ GAN
Phạm Đức Minh, Nguyễn Thị Dịu
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 23-32
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020
Mai Đại Đức Anh, Vũ Thị Bích Nga, Vũ Thị Lan Phương, Nguyễn Trọng Hưng, Nguyễn Thùy Linh, Đồng Thị Phương, Nguyễn Hoàng Thiện Tâm
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 33-40
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH TRƯỚC KHI PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Trọng Hưng, Nguyễn Trọng Tài, Trần Đoàn Kết, Bùi Minh Thông, Phan Hướng Dương, Phan Hoàng Hiệp
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 41-47
ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC HỌC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM NĂM HỌC 2022-2023
Nguyễn Thị Như Quý, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Quý Đạt, Đoàn Ngọc Nguyên Phương
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 48-57
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN DINH DƯỠNG VIỆN DINH DƯỠNG
Lê Thị Diễm My, Nguyễn Trọng Hưng, Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Minh Hương
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 58-65
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA NOROVIRUS TRONG NGAO DẦU TẠI HÀ NỘI NĂM 2016
Phan Thị Thanh Hà, Trương Tuyết Mai, Lê Quang Hòa
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 66-73
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA SỮA PROANECY HEPA MILK TRONG NGĂN NGỪA TĂNG NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU
Tạ Thị Tuyết Mai, Lê Quang Trí
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 74-83