Trách nhiệm của chuyên gia phản biện

Tạp chí ghi nhận những đóng góp của các chuyên gia phản biện vào quá trình xuất bản, và mong muốn các chuyên gia phản biện tuân thủ một số quy định như sau:

 • Các đánh giá của người phản biện phải khách quan và được thể hiện rõ ràng với các luận cứ khoa học.
 • Chuyên gia phản biện không được chia sẻ bài đánh giá hoặc thông tin về bài báo với bất kỳ ai hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả.
 • Chuyên gia phản biện cần cảnh giác với các vấn đề đạo đức tiềm ẩn trong bản thảo và nên thông báo cho biên tập viên những vấn đề này, bao gồm bất kỳ sự tương đồng hoặc trùng lặp đáng kể nào giữa bản thảo đang được xem xét và ấn phẩm đã phát hành mà người phản biện đã biết trước đó.

Quy trình xuất bản

 • Nguyên tắc xuất bản
 • Tất cả các bài, tin, ảnh khi đưa lên tạp chí đều phải qua được vòng phản biện sau khi gửi lấy ý kiến thẩm định kín của ít nhất 2 nhà khoa học liên quan và phải được Tổng biên tập phê duyệt trực tiếp. Trong trường hợp cần thiết, Tổng biên tập có thể ủy quyền cho Phó tổng biên tập chịu trách nhiệm phê duyệt.
 • Quy trình xây dựng kế hoạch xuất bản
 • Tổng biên tập chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai chương trình, đề tài cho từng số, trên cơ sở tình hình các hoạt động của Hội Dinh dưỡng Việt Nam và các bài gửi đăng của các tác giả là các nhà khoa học.
 • Thư ký biên tập xây dựng kế hoạch xuất bản cho từng số tạp chí, trên cơ sở thảo luận với Tổng biên tập.
 • Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm xuất bản định kỳ 2 tháng/kỳ (6 số một năm) chưa kể các số đặc biệt hay chuyên đề.
 • Các bài báo do các tác giả gửi đăng được phân bố lần lượt vào các kỳ xuất bản.
 • Tùy theo nhu cầu phục vụ cho các chiến dịch truyền thông dinh dưỡng hay chủ đề của tạp chí phục vụ hội nghị, hội thảo của Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Tổng biên tập sẽ có đặt hàng các nhà khoa học viết bài tổng quan theo chủ đề đó.
 • Các bước từ khi gửi bài đến khi xuất bản

Tác giả có thể nộp bản thảo trực tuyến tại hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ toàn soạn. Mỗi bản thảo sẽ được 2 chuyên gia phù hợp với chuyên môn của bài báo phản biện kín độc lập. Tất cả các bài báo trước khi công bố đều phải được 2 chuyên gia phản biện đồng ý chấp nhận đăng và Tổng biên tập duyệt.

Bước 1. Gửi bài

Tác giả gửi bài báo trực tuyến hoặc gửi trực tiếp tới email của tạp chí quy định. Trước khi gửi bài, tác giả cần kiểm tra để đảm bảo hoàn chỉnh tất cả 6 nội dung sau:

 • Bài gửi hoặc kết quả nghiên cứu hoặc một phần kết quả nghiên cứu chưa được xuất bản hoặc đang gửi cho một tạp chí khác.
 • Tất cả các nghiên cứu có đối tượng nghiên cứu trên người cần được thông qua hội đồng y đức trước khi nghiên cứu.
 • Bài báo được định dạng tệp tài liệu Microsoft Word.
 • Các văn bản sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, viết trên khổ giấy A4, cách dòng 1,5 và đặt lề mỗi chiều 2,5 cm, header và footer đặt 1 cm.
 • Tất cả các số liệu, bảng và hình được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, không đặt ở cuối bản thảo.
 • Trình bày văn bản và tài liệu tham khảo theo hướng dẫn ở phần 4.6. Yêu cầu về bài gửi đăng.

Bước 2. Kiểm tra-Phản biện (3 tuần)

 • Kiểm tra (2 ngày)

Thư ký khoa học sẽ kiểm tra và báo cáo Tổng biên tập về việc bài báo đảm bảo phạm vi, cấu trúc, định dạng và đạo đức nghiên cứu.

Tổng biên tập hoặc phó tổng biên tập được phân công thông báo cho tác giả:

 • Bài báo được chấp nhận gửi phản biện: Thư ký gửi tất cả các tác giả kèm yêu cầu xác nhận là tác giả hay đồng tác giả của bài báo.
 • Bài báo cần chỉnh sửa trước khi gửi phản biện, gửi kèm yêu cầu chỉnh sửa và hướng dẫn.
 • Bài báo không được chấp nhận bình duyệt và lý do không được chấp nhận.
 • Phản biện (17 ngày)
 • Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập hay thành viên Ban biên tập được phân công sẽ xác định chuyên gia phù hợp tham gia phản biện cho mỗi bài báo.
 • Thư ký khoa học gửi thư để mời 2 chuyên gia đồng ý phản biện kèm theo tiêu đề bài báo và tóm tắt, ẩn danh tác giả bài báo.
 • Thư ký khoa học gửi toàn văn bản thảo bài báo (ẩn danh tác giả) và biểu mẫu nhận xét bản thảo bài báo cho 2 chuyên gia phản biện.
 • Chuyên gia phản biện gửi bản nhận xét theo mẫu cho thư ký khoa học trong vòng 2 tuần sau khi tiếp nhận.

 

 • Trả lời kết quả (2 ngày)
 • Thư ký khoa học trích lục tổng hợp các ý kiến của phản biện và gửi kèm bản nhận xét của phản biện cho Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập hay thành viên Ban biên tập được phân công. Kết quả trả lời một trong các tình huống: chấp nhận đăng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn, hoặc không chấp nhận đăng.
 • Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập được phân công sẽ viết thư trả lời tác giả liên hệ của bài báo (ẩn danh người phản biện) khi cả hai phản biện đồng ý cho đăng bài.
 • Khi bài báo có 1 phản biện đồng ý và 1 phản biện không đồng ý, Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập được phân công xác định chuyên gia phản biện bổ sung để thư ký khoa học mời bình duyệt. Khi chuyên gia bình duyệt đồng ý cho đăng bài, thư ký khoa học trích lục tất cả ý kiến phản biện và gửi cho tác giả.
 • Khi bài báo có cả 2 phản biện không đồng ý cho đăng, thư ký khoa học gửi ý kiến phản biện cho Tổng biên tập để quyết định thông báo bài báo không được chấp nhận đăng cho tác giả.

Bước 3. Chỉnh sửa theo góp ý (3 tuần)

 • Tác giả chỉnh sửa theo từng góp ý của phản biện, hoặc giải thích lý do nếu không chỉnh sửa trong vòng 2 tuần. Nội dung chỉnh sửa được đánh dấu track changes hoặc đánh dấu màu vàng. Tác giả gửi lại bản thảo đã chỉnh sửa và bản giải trình nội dung chỉnh sửa theo ý kiến phản biện cho Thư ký khoa học.
 • Thư ký khoa học chuyển bản chỉnh sửa và giải trình cho chuyên gia phản biện để đánh giá lại (nếu phản biện yêu cầu) trong vòng 1 tuần.
 • Khi chuyên gia phản biện đồng ý cho đăng bài báo sau chỉnh sửa mà không cần gửi phản biện lại, Thư ký khoa học đánh giá để đảm bảo các nội dung chỉnh sửa đã đáp ứng yêu cầu của chuyên gia phản biện. Kết quả đánh giá gửi Tổng biên tập.
 • Tổng biên tập đánh giá kết quả phản biện, chỉnh sửa thông báo cho tác giả bài báo đã được chấp nhận đăng.

Bước 4. Công bố (2 tuần)

 • Biên tập kỹ thuật
 • Bài báo đã được chấp nhận đăng sẽ được thư ký biên tập xếp số theo trình tự thời gian bài báo được nhận đăng theo yêu cầu thông thường hoặc yêu cầu đặc biệt.
 • Thư ký biên tập tập hợp bài báo, kèm ảnh (nếu có) chuyển cho bộ phận thiết kế dàn trang.
 • Bộ phận thiết kế dàn trang gửi bản bông cho thư ký biên tập để rà soát, chỉnh sửa các lỗi chính tả.
 • Thư ký biên tập trình Tổng Biên tập hoặc Phó tổng biên tập được phân công duyệt bản cuối.
 • Bản thảo sau khi đã được định dạng sẽ được gửi lại cho tác giả để tác giả kiểm tra lại tiêu đề, tên và địa chỉ của các tác giả, chính tả, tính chính xác của các số liệu, không được chỉnh sửa về chuyên môn. Trong vòng 48 giờ kể từ khi gửi, tác giả có thể yêu cầu chỉnh sửa, nếu tác giả không trả lời có nghĩa là đồng ý với bản cuối trước khi in hoặc đăng lên web.