DOI: https://doi.org/10.56283/1859-0381/2024v20i2

Ngày xuất bản: 30/04/2024

Số đầy đủ

NGHIÊN CỨU GỐC

ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023
Vũ Thị Trang, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Giang, Phạm Như Trọng, Nguyễn Thành Trung, Lê Thị Thúy, Đinh Viết Chiến, Nguyễn Ánh Nguyệt, Trần Việt Dũng
Online First Trích dẫn
Trang: 1-9
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔ ĐẶC ĐẾN SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT SINH HỌC CỦA DỊCH TRÍCH THANH LONG RUỘT ĐỎ (Hylocereus polyrhizus)
Trần Thị Như Hà, Lê Thị Thùy Linh, Trần Hà Đông Quân, Nguyễn Bảo Lộc, Nguyễn Hữu Thanh
Online First Trích dẫn
Trang: 10-22
TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH
Trần Quốc Cường, Lê Ngọc Quỳnh Thư, Trần Phan Yến Ngọc, Đoàn Thị Kim Thoa, Lý Mỹ Duyên, Đỗ Ngọc Mai Anh
Online First Trích dẫn
Trang: 23-29
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023
Lê Thị Ngọc Trinh, Bùi Thị Hoàng Lan
Online First Trích dẫn
Trang: 30-36
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỤ KHOA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2023
Hồ Thu Thủy, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Thanh Tâm
Online First Trích dẫn
Trang: 37-45
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI
Vũ Thị Thanh, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Phạm Thúy Hòa, Nguyễn Thị Thương
Online First Trích dẫn
Trang: 46-52
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SẦM SƠN NĂM 2022
Nguyễn Thị Hường, Lê Đức Cường, Nguyễn Trọng Hưng
Trích dẫn
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH NAM XƠ GAN, RỐI LOẠN TÂM THẦN TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI BÌNH NĂM 2022
Phí Đức Báu, Ninh Thị Nhung, Phan Hướng Dương, Phạm Thị Kiều Chinh
Trích dẫn