TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH NAM XƠ GAN, RỐI LOẠN TÂM THẦN TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI BÌNH NĂM 2022

Phí Đức Báu1,2,, Ninh Thị Nhung2, Phan Hướng Dương3, Phạm Thị Kiều Chinh2
1 Bệnh viện Tâm Thần Thái Bình
2 Trường Đại Học Y Dược Thái Bình
3 Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá tình trang dinh dưỡng của người bệnh nam xơ gan có rối loạn tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần Thái Bình năm 2022.


Phương pháp: Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang trên 261 bệnh nhân xơ gan có rối loạn tâm thần, nghiên cứu đã đánh giá một số chỉ số nhân trắc và một số chỉ số hóa sinh của người bệnh nghiên cứu chia theo thời gian mắc xơ gan.


Kết quả: Giá trị trung bình một số chỉ số nhân trắc của người bệnh nghiên cứu đều ở mức bình thường và đạt trung bình chung so với nam giới Việt Nam. Phân loại tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nghiên cứu theo BMI: tỷ lệ người bệnh có tình trạng dinh dưỡng bình thường chiếm 70,9%; tỷ lệ người bệnh thiếu năng lượng trường diễn là 22,2% và thừa cân, béo phì là 6,9%. Theo SGA, 0,4% người bệnh nghiên cứu có nguy cơ mắc SDD cao, trong khi tỷ lệ mắc SDD mức độ nhẹ là 27,8%. Theo phân loại MNA, tỷ lệ người bệnh nghiên cứu bị SDD là 38,7% và có nguy cơ SDD là 54,8%. Tỷ lệ thiếu máu là 57,5%; giảm chỉ số hồng cầu là 58,2%; 3,4% giảm albumin huyết thanh và 10,3% giảm protein huyết thanh.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. World Health Statistics. 2022.
2. Nguyễn Đức Hồng. Giáo trình nhân trắc học Ergonomic, NXB Đại học Quốc gia. 2008
3. Đoàn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Hưng và Phạm Ngọc Khái. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân viêm gan điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa thành phố Thái Bình năm 2017, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2017;14(3):32-36.
4. Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thái Minh và các cộng sự. Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh xơ gan tại bệnh viện đa khoa Đống Đa năm 2021. Tạp chí nghiên cứu y học. 2021; 146(10): 167-175.
5. Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Dung, Nguyễn Ngọc Minh và cộng sự. Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh viêm gan điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2020; 17(6): 26-36.
6. Nguyễn Ngọc Khánh và Dương Quang Huy. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh gan do rượu.Tạp chí Y Dược lâm sàng. 2019; 14(3), 37-42.
7. Mahwish A. and Farooq S. et al. Assessment of nutritional status of the cirrhotic patients on enteral and parenteral feeding. Nutrition and Health. 2017; 28(1): 69-76.
8. Đỗ Xuân Tĩnh, Hà Thị Vân Anh, Đinh Việt Hùng. Nghiên cứu mối liên quan giữa các chỉ số sinh hoá chức năng gan với đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân hội chứng cai rượu. Tạp chí Y học Việt Nam. 2020; 521(2): 230-234.
9. Võ Duy Thông và Hồ Thị Vân Anh. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan có biến chứng bệnh não gan. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021; 498(2): 93-97.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.