ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI

Vũ Thị Thanh1,, Đỗ Thị Lan1, Nguyễn Thị Quỳnh1, Nguyễn Thị Thu Huyền1, Trần Phạm Thúy Hòa1, Nguyễn Thị Thương1
1 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng, đặc điểm nuôi con bằng sữa mẹ ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023 với cỡ mẫu 759 trẻ em dưới 5 tuổi. Các đối tượng được đo cân nặng, chiều cao hoặc chiều dài cơ thể để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, khai thác đặc điểm nuôi con bằng sữa mẹ.


Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân mức độ vừa là 3,8%, suy dinh dưỡng thể thấp còi mức độ vừa là 6,6% và mức độ nặng là 0,5%, suy dinh dưỡng thể gầy còm mức độ vừa là 3,0% và mức độ nặng là 0,3%.


Kết luận: Nghiên cứu cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi đều có ở thể nhẹ cân, thể thấp còi và thể gầy còm. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Joosten KFM, Hulst JM. Malnutrition in pediatric hospital patients: curent issues. Nutrition. 2001; 27: 133-137.
2. Mehta NM, Corkins MR, Lyman B, Malone A, Goday PS, Carney LN, et al. Defining pediatric malnutrition: a paradigm shift toward etiology-related definitions. J Perenter Enteral Nutr. 2013; 37:460-481.
3. Davis JN, Oaks BM, Engle-Stone R. The double burden of malnutrition: A systematic review of operational definitions. Curr Dev Nutr. 2020;4(9):1–14.
4. Pomati M, Nandy S. Assessing progress towards SDG2: Trends and patterns of multiple malnutrition in young children under 5 in West and Central Africa. Child Indic Res. 2020;13(5):1847–1873.
5. Alqeer Aliyo, Abdurezak Jibril. Anemia Associated Factors Among Under Five Year Old Children Who Attended Bule Hora General Hospital in West Guji zone, Southern Ethiopia. J Blood Med. 2022;13:395-406.
6. Gassem Gohal, Abdullah Mohammed, Khalufah Madkhali, et al. Nutritional status of children less than five years and associated factors in Jazan Region, Saudi Arabia. Australasian Medical Journal. 2020;13(7):221-228.
7. Aphanhnee Souliyakane, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Thuý Hồng. Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ 6 tháng đến 5 tuổi tại phòng khám dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;507(2):55-59.
8. World Health Organization (WHO). 2007. Who Child growth standards.
9. Bộ Y tế. Quyết định số 1832/QĐ-BYT này 1/7/2022 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học”.
10. Vũ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thành Trung. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN.2019; 207(14):219-224.
11. Lê Thị Ngọc Trân, Văn Quang Tân. Thực trạng dinh dưỡng bệnh nhân nhi từ 6-60 tháng tuổi tại khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2016. Tạp chí Y học dự phòng. 2017; 27(8):299-303.
12. Goyal M, Singh N, Kapoor R, Verma A, Gedam P. Assessment of Nutritional Status of Under-Five Children in an Urban Area of South Delhi, India. Cureus.2023;15(2):e34924. doi: 10.7759/cureus.
13. Trịnh Thị Bảo Ngọc. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi đến khám tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;146 (10):206-213.
14. Võ Thị Kiều Phượng. Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi huyện Cò Dầu tỉnh Tây Ninh. Luận văn thạc sỹ Nhi khoa- Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. 2008.
15. WHO, Unicef. Global Breastfeeding score card 2023. Rate of breastfeeding increase around the world through improved protection and support. Global breastfeeding scorecard 2023.pdf.
16. WHO. Viet Nam breastfeeding campaign normalizes practice, improves rates. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/viet-nam-breastfeeding-campaign-normalizes-practice-improves-rates

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.