TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH

Trần Quốc Cường1,, Lê Ngọc Quỳnh Thư2, Trần Phan Yến Ngọc2, Đoàn Thị Kim Thoa1, Lý Mỹ Duyên2, Đỗ Ngọc Mai Anh2
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Bệnh viện Quận Bình Thạnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ suy dinh dưỡng và thiếu cơ (sarcopenia) ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính (COPD) đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện Quận Bình Thạnh.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 168 người bệnh COPD từ 60 tuổi trở lên. Đối tượng được đo cân nặng, chiều cao, lực bóp cơ tay, chỉ số khối cơ xương, vận tốc di chuyển trên quãng đường 4 mét. Thiếu cơ được chẩn đoán dựa vào tiêu chuẩn châu Á Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS) 2014 trong đó bệnh nhân có ít nhất 1 trong 2 tiêu chí về giảm sức cơ (giảm lực bóp cơ tay hoặc giảm tốc độ di chuyển) kết hợp với giảm khối cơ.


Kết quả: Có 23,8% người bệnh bị suy dinh dưỡng (BMI<18,5kg/m2), 35,7% người bệnh bị thiếu cơ và không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 giới (p >0,05)


Kết luận: Suy dinh dưỡng và thiếu cơ là những vấn đề phổ biến ở người bệnh COPD và cần có chiến lược trong phòng chống ở bệnh nhân COPD ngoại trú.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Christenson SA, Smith BM, Bafadhel M, Putcha N. Chronic obstructive pulmonary disease. Lancet. 2022;399(10342):2227-2242.
2. World Health Organization (2023)Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở Việt Nam, https://www.who.int/vietnam/vi/health-topics/chronic-obstructive-pulmonary-disease-copd, Access on 10 Febuary 2023.
3. Chatila WM, Thomashow BM, Minai OA, Criner GJ, Make BJ. Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc. 2008;5(4):549-55.
4. Benz E, Trajanoska K, Lahousse L, Schoufour JD, Terzikhan N, De Roos E, de Jonge GB, Williams R, Franco OH, Brusselle G, Rivadeneira F. Sarcopenia in COPD: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir Rev. 2019;28(154):190049.
5. Yuan S, Larsson SC. Epidemiology of sarcopenia: Prevalence, risk factors, and consequences. Metabolism. 2023;144:155533.
6. Munhoz da Rocha Lemos Costa T, Costa FM, Jonasson TH, Moreira CA, Boguszewski CL, Borba VZC. Body composition and sarcopenia in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Endocrine. 2018;60(1):95-102.
7. Chen LK, Liu LK, Woo J, Assantachai P, Auyeung TW, Bahyah KS, Chou MY, Chen LY, Hsu PS, Krairit O, Lee JS, Lee WJ, Lee Y, Liang CK, Limpawattana P, Lin CS, Peng LN, Satake S, Suzuki T, Won CW, Wu CH, Wu SN, Zhang T, Zeng P, Akishita M, Arai H. Sarcopenia in Asia: consensus report of the Asian Working Group for Sarcopenia. J Am Med Dir Assoc. 2014;15(2):95-101.
8. Van Minh H, Giang KB, Ngoc NB, Hai PT, Huyen DT, Khue LN, Lam NT, Nga PT, Quan NT, Xuyen NT. Prevalence of tobacco smoking in Vietnam: findings from the Global Adult Tobacco Survey 2015. Int J Public Health. 2017;62(Suppl 1):121-129.
9. Limpawattana P, Inthasuwan P, Putraveephong S, Boonsawat W, Theerakulpisut D, Sawanyawisuth K. Sarcopenia in chronic obstructive pulmonary disease: A study of prevalence and associated factors in the Southeast Asian population. Chron Respir Dis. 2018;15(3):250-257.
10. Byun MK, Cho EN, Chang J, Ahn CM, Kim HJ. Sarcopenia correlates with systemic inflammation in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 ;12:669-675.
11. Vietnam Ministry of Health. Vietnam National Survey on the Risk Factors of NCDs (STEPS) 2015 Report. Hanoi, Vietnam: Vietnam Ministry of Health; 2016. http://www.who.int/ncds/surveillance/steps/VietNam_2015_STEPS_Report.pdf. Accessed November 1, 2018.
12. Lê Thị Ngọc Trân, Hoàng Hà. Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2019. Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Dương. 2019.
13. Lian J, Pan DZ, An XQ, et al. Changes in body composition and associated factors for sarcopenia in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chinese General Practice 2017; 20: 3504–3508.
14. Tasar PT, Sahin S, Karaman E, et al. Prevalence and risk factors of sarcopenia in elderly nursing home residents. Eur Geriatr Med 2015; 6: 214–219.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.