DOI: https://doi.org/10.56283/1859-0381/2020v16i1

Ngày xuất bản: 25/02/2020

Số đầy đủ

NGHIÊN CỨU GỐC

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH THEO CÔNG CỤ SGA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2015
Nguyễn Đỗ Huy, Vương Thị Hương Giang, Nguyễn Đăng Trường
PDF Trích dẫn
Trang: 1-6
TRẺ NHỎ TẠI HAI XÃ NGHÈO CỦA TỈNH LÀO CAI LÀ ĐỐI TƯỢNG CÓ NGUY CƠ CAO BỊ SUY DINH DƯỠNG, ĐẶC BIỆT LÀ SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI
Hoàng Thị Thảo Nghiên, Hoàng Thị Đức Ngàn
PDF Trích dẫn
Trang: 7-14
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, 2018
Hà Văn Giáp, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đình Tú, Tống Đức Sơn, Lê Thiều Huệ
PDF Trích dẫn
Trang: 15-21
CHẾ BIẾN NƯỚC GIẢI KHÁT GIÀU HOẠT CHẤT SINH HỌC TỪ THỊT QUẢ MÃNG CẦU XIÊM (ANNONA MURICATA)
Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Lê Thị Thúy Loạn
PDF Trích dẫn
Trang: 22-34
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NƯỚC SIM – THANH LONG VÀ NẤM MEN GIỐNG BAN ĐẦU ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC QUẢ LÊN MEN CÓ ĐỘ CỒN THẤP
Phan Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Tuấn Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 35-46
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BÁNH COOKIES BỔ SUNG BÃ CƠM RƯỢU NẾP
Trịnh Thanh Duy, Nguyễn Thị Bé Phúc, Hồ Thanh Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 47-55
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN CỦ KIỆU (ALLIUM CHINENSE)
Vương Bảo Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 56-63
Fermented scallion heads are an indigenous and traditional food product in Vietnam. This product is produced at the home by processing without time control. This leads to negative changes in texture and color of the product. The objective of this study wa
Trần Xuân Hiển, Hồ Thị Ngân Hà, Nguyễn Tấn Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 64-74