TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH THEO CÔNG CỤ SGA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2015

Nguyễn Đỗ Huy1,, Vương Thị Hương Giang2, Nguyễn Đăng Trường2
1 Viện Dinh dưỡng
2 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) khi nằm viện thường bị suy dinh dưỡng.
Suy dinh dưỡng (SDD) khi nằm viện làm tăng nguy cơ mắc bệnh, kéo thời gian nằm viện và tử
vong.
Mục tiêu: Xác định tình trạng dinh dưỡng ở người bệnh COPD trong 48 giờ đầu nhập khoa
và khi xuất khoa bằng công cụ đánh giá chủ quan toàn diện (SGA).
Phương pháp: Nghiên cứu
mô tả cắt ngang, tiến hành từ tháng 12/2014 đến tháng 5/2015 tại khoa AM3 Bệnh viện Quân Y
103, với tổng số 96 người bệnh.
Kết quả: Độ tuổi trung bình của người bệnh trong nghiên cứu
là 67,2 ± 6,6 tuổi. Khi nhập khoa có 58,3% số người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng mức độ
vừa (SGA-B), 11,5 % suy dinh dưỡng mức độ nặng (SGA-C). Trong số các bệnh nhân có SGA-B
chủ yếu gặp các triệu chứng teo cơ mức độ vừa/nhẹ (50%), stress chuyển hóa nhẹ/vừa 45,8%.
Bệnh nhân SGA-C tập trung chủ yếu 4 triệu chứng: thay đổi cân nặng trong 6 tháng với mức >
10% (31,2%), teo cơ nặng (13,5%) và mất lớp mỡ dưới da nặng (11,4%), giảm khẩu phần ăn mức
nhiều và nặng (10,4%). Khi xuất khoa có 5 người bệnh thuộc nhóm SGA-B khi nhập khoa tiếp tục
suy dinh dưỡng nên tình trạng dinh dưỡng khi xuất khoa ở nhóm SGA-B là 53,1% và SGA-C là
16,7%). Có sự khác biệt về tỷ lệ suy dinh dưỡng giữa nhập khoa với xuất khoa (p<0,001, Fisher).
Kết luận: Theo công cụ SGA, tỷ lệ người bệnh COPD có nguy cơ suy dinh dưỡng khi nhập khoa
là 69,8%. Tỷ lệ người bệnh COPD suy dinh dưỡng nặng tăng theo thời gian nằm viện.

Chi tiết bài viết