KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CHỦ CƠ SỞ, NGƯỜI SẢN XUẤT, KINH DOANH KẸO SÌU CHÂU TẠI MỘT SỐ HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023

Nguyễn Thùy Linh1, Ninh Thị Nhung2, Phạm Thị Kiều Chinh2,
1 Chi Cục an toàn thực phẩm Nam Định
2 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, người sản xuất, kinh doanh kẹo Sìu Châu tại một số huyện, thành phố thuộc tỉnh Nam Định.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 399 đối tượng, trong đó có 50 người là chủ cơ sở, 150 người trực tiếp tham gia sản xuất và 199 người kinh doanh kẹo Sìu Châu thuộc tỉnh Nam Định năm 2023.


Kết quả: Tỷ lệ chủ cơ sở, người sản xuất, người kinh doanh có kiến thức chung đạt lần lượt là 66%, 60,7% và 54,3%. Tỷ lệ chủ cơ sở, người sản xuất, người kinh doanh có thực hành chung đạt lần lượt là 50%, 39,3% và 35,2%.


Kết luận: Các nhóm đối tượng có tỷ lệ đạt kiến thức, thực hành chưa cao. Cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao kiến thức, thực hành của chủ cơ sở, người sản xuất và người kinh doanh kẹo Sìu Châu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Valero A, Rodriguez MY, Posada-Izquierdo GD, et al. Risk Factors Influencing Microbial Contamination in Food Service Centers, IntechOpen Limited 5 Princes Gate Court, London, SW7 2QJ, UNITED KINGDOM, 2016.
2. Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Bùi Tiến Dược. Thực trạng kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người sản xuấtchế biến-kinh doanh thực phẩm, phục vụ ăn uống tại thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước năm 2016 và một số yếu tố liên quan, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2016; 6(1):34-41.
3. Bộ Công thương.Quyết định số 1390/QĐ-BCT về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương, 2020.
4. Nguyễn Văn Đạt. Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại tỉnh Bình Dương. Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh. 2016;18(6):552-559.
5. Nguyễn Văn Tư, Trương Thị Thùy Dương và Đỗ Văn Hàm. Kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người chế biến và kinh doanh thực phẩm tại thành phố Bắc Ninh năm 2020, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022; 18(1):1-9.
6. Phạm Thị Công Thẩm và Trịnh Bảo Ngọc. Thực trạng kiến thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các cửa hàng ăn tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình năm 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2020; 16(5), 31-39.