TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM GAN NẰM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THÁT BÌNH NĂM 2017

Đoàn Thị Hồng Nhung1,, Nguyễn Trọng Hưng2, Phạm Ngọc Khái1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2 Viện Dinh dưỡng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tình trạng dinh dưỡng ở đối tượng bệnh nhân viêm gan và lựa chọn phương
pháp đánh giá dinh dưỡng thích hợp cho đối tượng bệnh nhân này.


Phương pháp: Nghiên cứu
tiến cứu và mô tả cắt ngang có phân tích được tiến hành thông qua phỏng vấn, cân và đo chiều
cao của 124 bệnh nhân viêm gan điều trị nội trú tại khoa Nội tổng hợp-Bệnh viện Đa khoa Thành
phố Thái Bình năm 2017.


Kết quả: Tỷ lệ SDD tính theo BMI là 4,8%; bình thường là 78,2% và
thừa cân-béo phì là 16,9%; trong khi đó tỷ lệ SDD tính theo SGA là 28,2% (SDD nhẹ/vừa: 26,6%;
SDD nặng: 1,6%) và bình thường là 71,8%.


Kết luận: Bệnh nhân viêm gan có tình trạng SDD
cao, đặc biệt là bệnh nhân viêm gan do rượu. Cần có kế hoạch sàng lọc, đánh giá và can thiệp
dinh dưỡng thường xuyên tại các khoa lâm sàng, đặc biệt là các nhóm bệnh có nguy cơ cao SDD.

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.