TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Nguyễn Đức Huy1,, Lê Thị Phượng1
1 Trung tâm Thận-Tiết niệu & Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ, đặc điểm rối loạn lipid máu và một số yếu tố liên quan đến rối loạn lipid máu ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ (TNTCK) tại Bệnh viện Bạch Mai.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang gồm 144 bệnh nhân TNTCT  tại Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu Bệnh viện Bạch Mai.


Kết quả: Tỷ lệ rối loạn lipid máu trên bệnh nhân TNTCK chiếm 78,5%; có 15% tăng cholesterol toàn phần, 29,2% tăng LDL-Cholesterol, 50,7% tăng triglyceride và 54,2% giảm HDL-C là 54,2%. Tỷ lệ tăng cholesterol toàn phần và giảm HDL-Cholesterol ở nam cao hơn nữ (p < 0,05). Thời gian TNTCK trung bình ở nhóm có rối loạn lipid máu là 8,51 năm, ở nhóm không có rối loạn lipid là 5,10 năm.


Kết luận: Ở bệnh nhân TNTCK có tỷ lệ rối loạn các thành tố của rối loạn lipid máu cao, trong đó giảm HDL-Cholesterol và tăng triglyceride chiếm tỷ lệ cao nhất. Nguy cơ rối loạn lipid máu tăng lên khi thời gian TNTCK kéo dài và ở giới tính nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Gai Z, Wang T, Visentin M, Kullak-Ublick GA, Fu X, Wang Z. Lipid Accumulation and Chronic Kidney Disease. Nutrients. 2019;11(4):722. doi:10.3390/nu11040722
2. Lacquaniti A, Bolignano D, Donato V, Bono C, Fazio MR, Buemi M. Alterations of lipid metabolism in chronic nephropathies: mechanisms, diagnosis and treatment. Kidney Blood Press Res. 2010;33(2):100-110. doi:10.1159/000302712
3. Samuelsson O, Mulec H, Knight-Gibson C, et al. Lipoprotein abnormalities are associated with increased rate of progression of human chronic renal insufficiency. Nephrol Dial Transplant. 1997;12(9):1908-1915. doi:10.1093/ndt/12.9.1908
4. Đinh Thị Kim Dung. Nghiên Cứu Rối Loạn Lipoprotein Huyết Thanh ở Bệnh Nhân Suy Thận Mạn. Luận án Tiến sĩ. Trường Đại học Y Hà Nội; 2003. http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTbFqWrAaECC2003.1.1
5. Qunibi WY. Dyslipidemia in Dialysis Patients. Semin Dial. 2015;28(4):345-353. doi:10.1111/sdi.12375
6. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285(19). doi:10.1001/jama.285.19.2486
7. Phạm Xuân Thu, Nguyễn Đình Dương, Lê Việt Thắng. Nghiên cứu tỷ lệ đặc điểm rối loạn lipid máu ở bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ. Tạp chí Y học thực hành. 2012;9(840)
8. Goldberg I, Krause I. The Role of Gender in Chronic Kidney Disease. EMJ. 2016;1(2):58-64. doi:10.33590/emj/10312319.
9. Nguyễn Văn Tuấn. Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến rối loạn lipid máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ. VMJ. 2021;498(2). doi:10.51298/vmj.v498i2.211
10. Phạm Văn Thanh. Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân suy thận mạn đang lọc máu định kỳ. Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II. Học viện Quân y. 2014
11. NHIS - Adult Tobacco Use - Glossary. Published May 10, 2019. Accessed October 29, 2023. https://www.cdc.gov/nchs/nhis/tobacco/tobacco_glossary.htm
12. WHO. WHO STEPS SurveillanceManual. Published online 2017. https://www.who.int/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/steps/steps-manual.pdf?sfvrsn=c281673d_5.