HIỆU QUẢ CỦA VIÊN NANG KENU TD TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

Trần Thị Nương1,, Phạm Ngọc Khái1, Lê Minh Hiếu1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của viên nang KENU TD trong hỗ trợ điều trị đái tháo đường týp 2.


Phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, nhãn mở được thực hiện trên 472 người bệnh đái tháo đường týp 2 đang điều trị ngoại trú bằng thuốc đái tháo đường. Nhóm can thiệp dùng thêm viên nang KENU TD trong 3 tháng (n=237). Hiệu quả của viên nang KENU TD về mức giảm HbA1c và kiểm soát glucose máu được phân tính bằng mô hình tuyến tính tổng quát hóa có điều chỉnh theo các yếu tố tuổi, giới tính, nơi sống, hoạt động thể lực, hút thuốc, uống rượu, BMI, huyết áp tối đa, HbA1c, glucose máu lúc đói, tiêm insulin, có biến chứng, cholesterol toàn phần, LDL-Cholesterol, triglyceride ở thời điểm trước can thiệp và sự thay đổi BMI sau can thiệp


Kết quả: Giá trị HbA1c trung bình giảm 0,59% ở nhóm can thiệp và giảm 0,18% ở nhóm đối chứng (p=0,001). Sử dụng sản phẩm có thể đạt hiệu quả kiểm soát glucose máu tốt hơn so với không dùng sản phẩm với aRR (95%CI)= 0,65 (0,49-0,85).


Kết luận: Sau 3 tháng dùng viên nang KENU TD có thể có hiệu quả giảm HbA1c ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 và hỗ trợ làm tăng khả năng đạt mục tiêu kiểm soát glucose máu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. Diabetes Res Clin Pract. 2017;128:40–50.
2. Gong J, Fang K, Dong H, et al. Effect of fenugreek onhyperglycaemia and hyperlipidemia in diabetes and prediabetes: Ameta-analysis. Journal of Ethnopharmacology. 2016;194:260–268.
3. Chatterji S and Fogel D. Study of the effect of the herbal composition SR2004 on hemoglobin A1c, fasting blood glucose, and lipids in patients with type 2 diabetes mellitus. Integr Med Res. 2018;7(3):248–256.
4. Nguyen KT, Diep BTT, Nguyen VDK, et al. A cross-sectional study to evaluate diabetes management, control and complications in 1631 patients with type 2 diabetes mellitus in Vietnam (DiabCare Asia). Int J Diabetes Dev Ctries. 2020;40(1):70–7
5. Genuth S, Eastman R, Kahn R, et al. Implications of the United Kingdom Prospective Diabetes Study. Diabetes Care. 2003;26:28-32.
6. Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, et al. Risk Factors, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2018;379(7):633–644.
7. Guo C, Li R, Zheng N, et al. Anti-diabetic effect of ramulus mori polysaccharides, isolated from Morus alba L., on STZ-diabetic mice through blocking inflammatory response and attenuating oxidative stress. International Immunopharmacology. 2013;16(1):93–99.
8. Kim ES, Park SJ, Lee EJ, et al. (1999). Purification and characterization of Moran 20K from Morus alba. Arch Pharm Res, 22(1): 9–12.