TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Trần Thiên Nhân1, Bùi Thị Nhung2,, Huỳnh Phương Tú1, Phạm Thị Oanh3, Lê Huy Hoàng4
1 Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Viện Dinh dưỡng
3 Trường đại học Y Hà Nội.
4 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng thừa cân, béo phì và hoạt động thể lực (HĐTL) của người lao động (NLĐ) nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 320 người lao động nhập cư tại Công ty Đức Bổn. Chiều cao được đo bằng thước Microtoise; cân nặng và phần trăm mỡ cơ thể bằng cân đo điện trở kháng Tanita SC – 331S; đo lường HĐTL bằng “bảng câu hỏi đo lường hoạt động thể lực toàn cầu GPAQv2”. Phần trăm mỡ cơ thể cao khi > 25% ở nam và > 30% ở nữ; mức khuyến nghị về HĐTL của WHO là ≥ 600 MET-phút/tuần.


Kết quả: Tỷ lệ NLĐ thừa cân (BMI ≥ 25) và béo phì (BMI ≥ 30) lần lượt tương ứng: 22,8% và 2,5 %, tỷ lệ người lao động có phần trăm mỡ cơ thể cao là 19,1%. Tỷ lệ người lao động đạt mức khuyến nghị HĐTL của WHO là 60,9%. Người lao động đạt mức khuyến nghị của WHO về HĐTL có khả năng mắc TC-BP thấp hơn 0,28 (0,17–0,48) lần so với nhóm không đạt.


Kết luận: Tỷ lệ TCBP ở người lao động nhập cư tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Bổn ở mức cao so với các nghiên cứu được thực hiện tại thành phố trước đây; Hoạt động thể có mối liên quan đến thừa cân- béo phì ở người lao động.

Chi tiết bài viết