ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016

Lê Thị Hương Giang1, Lê Danh Tuyên2, Nguyễn Hữu Chính2, Nguyễn Đỗ Vân Anh2, Phạm Minh Phúc3, Bùi Thị Nhung2,
1 Bệnh viện 19-8, Hà Nội
2 Viện Dinh dưỡng, Hà Nội
3 Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm khẩu phần dinh dưỡng của phụ nữ từ 40-65 tuổi có BMI 23kg/m2 tại Hà Nội, 2016.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 92 phụ nữ có BMI 23kg/m2 từ 40-65 tuổi tại Hà Nội năm 2016 bằng phương pháp hỏi ghi khẩu phần 24h qua thực hiện 3 ngày liên tiếp


Kết quả: Độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu 52 tuổi, chỉ số BMI = 25,6±3,8 kg/m2. Kết quả về mức năng lượng khẩu phần của đối tượng nghiên cứu là 1628 (1589,2; 1705,5) kcal/ người/ngày. Cơ cấu thành phần các chất sinh năng lượng trong khẩu phần Protein: Lipid: Glucid lần lượt là 14,6: 27,5: 57,9; Cơ cấu sinh năng lượng của khẩu phần của đối tượng nghiên cứu Protein: Lipid: Glucid là 14,6: 27,5: 57,9. 100% đối tượng nghiên cứu không đạt mức năng lượng, Glucid, Canxi, Vitamin A theo nhu cầu khuyến nghị.


Kết luận: Mức năng lượng khẩu phần của đối tượng nghiên cứu thấp hơn so với điều tra cả nước năm 2010 và 2018. Tỷ lệ khẩu phần của đối tượng nghiên cứu khá cân đối với cơ cấu thành phần các chất sinh năng lượng trong khẩu phần theo tỉ lệ Protein: Lipid: Glucid. Giá trị trung bình lượng lipid trong khẩu phần của đối tượng nghiên cứu cao hơn khuyến nghị đối với người Việt Nam. Tất cả đối tượng nghiên cứu không đạt mức năng lượng, Glucid, Canxi, Vitamin A theo nhu cầu khuyến nghị. Thời gian tới cần đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe về khẩu phần ăn cân đối vitamin và khoáng chất hướng tới nhóm phụ nữ 40-65 tuổi.

Chi tiết bài viết