TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022

Hoàng Thị Trang1,, Phạm thị Dung 2, Phạm Ngọc Khái2, Phạm Thị Kiều Chinh2
1 Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa
2 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa năm 2022.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, thực hiện trên 400 người bệnh. Đối tượng được cân đo các chỉ số nhân trắc gồm cân nặng, chiều cao, vòng eo, vòng mông; tỷ số vòng eo/vòng mông và chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính toán. Tình trạng dinh dưỡng được đánh giá dựa vào BMI theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương (WPRO) và Bộ Y tế Việt Nam (VNMOH).


Kết quả: Tỷ lệ người bệnh bị thừa-cân béo phì là 16,0% theo tiêu chuẩn WHO, và 43,5% theo tiêu chuẩn WPRO và VNMOH. Có tới 19,2% thiếu năng lượng trường diễn, trong đó 16,2% mức nhẹ; 2,8% mức vừa và 0,2% mức độ nặng. 73,8% và 75,5% người bệnh có tỷ số eo/mông và tỷ trọng mỡ cơ thể ở mức cao. Có sự khác biệt về tình trạng thừa cân-béo phì giữa người bệnh đã kiểm soát glucose và người bệnh chưa kiểm soát với p<0,05.


Kết luận: Tỷ lệ thừa cân-béo phì rất phổ biến ở người bệnh đái tháo đường. Cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tư vấn cho người bệnh đái tháo đường về chế độ dinh dưỡng điều trị và thay đổi lối sống.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Standl E, Khunti K, Hansen TB, et al. The global epidemics of diabetes in the 21st century: Current situation and perspectives, Eur J Prev Cardiol. 2019; 26(2):7-14.
2. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045, Diabetes Res Clin Pract. 2022;183(7): 109-119.
3. Trần Thị Lan Hương, Phạm Văn Phú, Đinh Thị Thanh Huyền và các cộng sự. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường týp 2 được quản lý tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021-2022, Tạp chí Y học cộng đồng. 2022; 63(4):32-38.
4. WHO Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Consultation. WHO Technical Report Series Number 854.World Health Organization, Geneva1995
5. World Health Organization Western Pacific Region. The Asia-Pacific perspective: redefining obesity and its treatment [Internet] Geneva: World Health Organization; 2000. Available from: http://www.wpro.who.int/nutrition/documents/Redefining_obesity/en/
6. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì-Ban hành kèm theo quyết định số 2892/QĐ-BYT ngày 22/10/2022. Truy cập ngày 20/12/2023 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2892-QD-BYT-2022-tai-lieu-Huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-benh-beo-phi-533849.aspx
7. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường týp 2 - Ban hành kèm theo Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020.
8. ADA. Standards of Medical Care in Diabetes-2022.
9. Đồng Thị Phương, Hoàng Thị Thúy, Nguyễn Trọng Hưng và các cộng sự. Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Hà Nội năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;144(8): 91-99.
10. Nguyễn Thị Hương Lan, Đỗ Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Khánh Huyền và các cộng sự. Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của người bệnh đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn năm 2019-2020. Tạp chí y nghiên cứu y học. 2021;146(10):130-139.
11. Bùi Thu Hà và Nguyễn Đình Phú. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường týp 2 tại khoa khám bệnh B Bệnh viện Hữu Nghị năm 2021. Tạp chí y học Việt Nam. 2022;521(2):183-189.