TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ 6-11 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA

Trần Thị Minh Nguyệt1,, Trần Thúy Nga1, Trần Khánh Vân1, Nguyễn Thị Việt Hà2, Nguyễn Thị Lan Phương1, Lê Thị Thùy Dung2, Lê Thị Loan1
1 Viện Dinh dưỡng, Hà Nội
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tình trạng thiếu máu, thiếu sắt và một số yếu tố liên quan ở nhóm trẻ 6-11 tháng tuổi tại 10 xã của huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, chọn ngẫu nhiên 360 trẻ 6-11 tháng tuổi.


Kết quả: Nồng độ trung bình hemoglobin của trẻ trai là 114,9 ± 8,8 (g/L) và của trẻ gáilà 114,4 ± 8,9 (g/L). Nồng độ trung vị ferritin trẻ trai là 23,5 (16,9-32,9) (µg/L) và của trẻ gái là 23,4 (16,1-34,6) (µg/L). Có 27,8% trẻ bị thiếu máu và 15,3% trẻ bị thiếu sắt. Một số yếu tố liên quan độc lập (p< 0,001) đến tình trạng thiếu máu ở trẻ gồm tình trạng thiếu sắt (OR=11,16; 95% CI: 5,79-21,51) và tổng thu nhập gia đình trên 5 triệu/tháng (OR = 3,37; 95% CI: 1,75-6,52).


Kết luận: Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ 6-11 tháng tuổi vẫn còn đang ở mức vừa về ý nghĩa sức khỏe cộng đồng theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Tình trạng thiếu sắt và tổng thu nhập gia đình là yếu tố liên quan đối với tình trạng thiếu máu của trẻ. Cần sớm can thiệp chế độ ăn bổ sung và tăng cường sắt cho nhóm trẻ 6-11 tháng tuổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Gedfie S, Getawa S, Melku M. Prevalence and associated factors of iron deficiency and iron deficiency anemia among under-5 children: A systematic review and meta-analysis. Global Pediatric Health. 2022 Jul;9:2333794X221110860.
2. Beard J. Iron deficiency alters brain development and functioning. The Journal of nutrition. 2003 May 1;133(5):1468S-72S.
3. World Health Organization. WHO Global Anaemia estimates, 2021 Edition. https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/anaemia_in_women_and_children. Truy cập ngày 25/6/2023.
4. Eussen S, Alles M, Uijterschout L, Brus F, Van Der Horst-graat J. Iron intake and status of children aged 6-36 months in Europe: a systematic review. Annals of Nutrition and Metabolism. 2015 Jan 21;66(2-3):80-92.
5. Tesema Getayeneh Antehunegn, Worku Misganaw Gebrie, Tessema Zemenu Tadesse, Teshale Achamyeleh Birhanu, Alem Adugnaw Zeleke, Yeshaw Yigizie, et al.. Prevalence and determinants of severity levels of anemia among children aged 6–59 months in sub-Saharan Africa: A multilevel ordinal logistic regression analysis. 2021; PloS one;16(4):e0249978.
6. Bộ Y tế. Kết quả Tổng điểu tra Dinh dưỡng năm 2019-2020. https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/bo-y-te-cong-bo-ket-qua-tong-ieu-tra-dinh-duong-nam-2019-2020. Truy cập ngày 25/6/2023.
7. Huỳnh Văn Dũng. Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 6-23 tháng tuổi tại một huyện trung du Phía bắc, Luận án Tiến sĩ Dinh dưỡng 2019, Viện Dinh dưỡng.
8. Bộ Y Tế. Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em, Ban hành kèm theo Quyết định số 4121/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
9. Bạch Văn Cam, Phạm Văn Quang. Sổ tay điều trị nhi khoa, hướng dẫn điều trị các bệnh lý nhi khoa thường gặp. Trường đại học y khoa phạm ngọc thạch bộ môn nhi. 2017. Trang 75 - 86, 125 -142.
10. Organization. World Health. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. 2017; ISBN 978-92-4-151306-7. 7.
11. Organization World Health. WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and populations. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 2020.
12. Yang Wenfang, Li Xu, Li Ying, Zhang Shuiping, Liu Liming, Wang Xiang, et al. Anemia, malnutrition and their correlations with socio-demographic characteristics and feeding practices among infants aged 0–18 months in rural areas of Shaanxi province in northwestern China: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2012;12(1):1-7.
13. Gebreegziabiher Gebremedhin, Etana Belachew, Niggusie Daniel. Determinants of anemia among children aged 6–59 months living in Kilte Awulaelo Woreda, Northern Ethiopia. Anemia;2014.
14. Chu Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thị Hằng. Thực trạng thiếu vi chất ở trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Tạp chí y học Việt Nam. 2022; tập 515 - tháng 6 - số 2 - 2022.
15. Cusick S. and Georgieff, M. K. The first 1.000 days of life: The brain’s window of opportunity. UNICEF Office of Research-Innocenti;2016. https://www.unicef-irc.org/article/958-the-first-1000-days-of-life-the-brains-window-of-opportunity.html. Truy cập ngày 25/6/2023.
16. Martorell Reynaldo J. Improved nutrition in the first 1000 days and adult human capital and health. American Journal of Human Biology. 2017; 29(2):e22952.