ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ TẠI MỘT SỐ BẾP ĂN TẬP THỂ KHU CÔNG NGHIỆP HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022

Trần Duy Hiển1, Ninh Thị Nhung2, Phạm Thị Dung2,, Phạm Thị Kiều Chinh2
1 Trung tâm y tế huyện Vụ Bản, Nam Định
2 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể (BATT) khu công  nghiệp (KCN) ngày càng gia tăng. Nghiên cứu này tiến hành nhằm đánh giá điều kiện cơ sở, trang thiết bị vật chất đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại 80 bếp ăn tập thể khu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2022. Kết quả cho thấy tỷ lệ bếp ăn tập thể đạt điều kiện về cơ sở là 53,8%; đạt về điều kiện trang thiết bị, dụng cụ là 65,0%; đạt về điều kiện con người là 87,5%. Một số tiêu chí còn đạt thấp như tiêu chí có đủ thùng đựng rác thải, có nắp đậy, có lót túi đạt 61,2%; tiêu chí ghi chép lưu trữ thông tin truy suất nguồn gốc thực phẩm đạt 73,8%. Tỷ lệ các bếp ăn tập thể đạt điều kiện chung về vệ sinh an toàn thực phẩm còn thấp với 47,5%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Đức Hạnh, Lê Đức Thọ, Nguyễn Thùy Dương (2014), "Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010", Tạp chí Y học thực hành. tr, 933-934.
2. Lưu Thị Minh Lý (2018), Thực trạng an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan đến kiến thức - thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại các bếp ăn tập thể Khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang năm 2018, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.
3. Nguyễn Thạc Cường (2015), Thực trạng an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể doanh nghiệp khai thác than trên địa bàn thành phố Uông Bí, Quảng Ninh năm 2015, Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
4. Nguyễn Thanh Long, Trần Thị Tuyết Hạnh (2018), "Thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến chính tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018", Tạp chí y tế công cộng. 46(12), tr. 62-70.
5. Fung F., Wang H. S., and Menon S. (2018), "Food safety in the 21st century", Biomed J. 41(2), pp. 88-95.
6. Olaimat A.N., Shahbaz H. M., Fatima N., et al. (2020), "Food Safety During and After the Era of COVID-19 Pandemic", Front Microbiol. 11(5), pp. 1-14.