TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Thị Oanh1,, Nguyễn Thị Thu Trang1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tăng glucose máu và ảnh hưởng của giảm sức nhai trên người lao động tại một nhà máy ở TP. Hồ Chí Minh.


Phương pháp: Điều tra ngang trên 766 đối tượng, độ tuổi từ 19 đến 60, thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo BMI với hướng dẫn của WHO; đánh giá sức nhai theo Bộ Y tế, glucoses máu lúc đói >7mmol/L là tăng đường máu.


Kết quả: Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (CED) (BMI < 18,5 kg/m2) là 7,6%, thừa cân-béo phì (BMI ≥ 25 kg/m2) là 27,2% và tăng glucose máu lúc đói là 14,2%. Thừa cân-béo phì làm tăng nguy cơ tăng glucose máu gấp 1,69 lần (p < 0,05); giảm sức nhai < 80% làm tăng nguy cơ CED gấp 2,74 lần (p < 0,001).


Kết luận: Thừa cân-béo phì và CED tồn tại đồng thời với tỷ lệ đáng chú ý ở người lao động tại nhà máy; mức độ mất răng là yếu tố nguy cơ của CED.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kumar AR, Vali S. Anthropometric and clinical nutrition status of workers in some Indian factories. Asia Pac J Clin Nutr. 1994;3(4):179-184..
2. Ton TT, Tran ATN, Do IT, et al. Trends in prediabetes and diabetes prevalence and associated risk factors in Vietnamese adults. Epidemiol Health. 2020;42:e2020029.
3. Nguyen TC, Witter DJ, Bronkhorst EM, Truong NB, Creugers NHJ. Oral health status of adults in Southern Vietnam - a cross-sectional epidemiological study. BMC Oral Health. 2010;10:2.
4. Ritchie CS, Joshipura K, Hung HC, Douglass CW. Nutrition as a mediator in the relation between oral and systemic disease: associations between specific measures of adult oral health and nutrition outcomes. Crit Rev Oral Biol Med. 2002;13(3):291-300.
5. Gaewkhiew P, Sabbah W, Bernabé E. Does tooth loss affect dietary intake and nutritional status? A systematic review of longitudinal studies. J Dent. 2017;67:1-8.
6. Phạm Tiến Thọ, Đỗ Văn Hàm. Tình trạng dinh dưỡng của công nhân luyện, cán thép và các yếu tố liên quan. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2010;6(1):36-40.
7. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2016. Diabetes Care. 2016;39(1):13-22.
8. Bộ Y Tế. Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động. 1997;1613/BYT-QĐ.
9. Mai Thị Mỹ Thiện, Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Nhân Thành và cs. Tình trạng dinh dưỡng công nhân nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm. 2012;8(3):68-74.
10. Hanoi Medical University and WHO. Viet Nam National STEPS Survey 2015. Factsheet.
11. Nguyễn Hữu Hạnh, Trần Văn Hưởng, Nguyễn Văn Tập. Nghiên cứu tình hình tăng glucose máu và một số yếu tố liên quan của cán bộ trung cao tại tỉnh Cà Mau. Tạp chí Y học Việt Nam. 2017;453:151-158.