TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO DƯỚI 70 TUỔI ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG NĂM 2022

Hoàng Hạ Vi1,, Đoàn Thị Mỹ Hạnh1, Đặng Thị Thùy Trang1, Đoàn Phương Mai1, Võ Thị Khánh Chi1, Lê Thị Thu Hà1, Nguyễn Vinh Hiển2
1 Trường Đại học Y tế công cộng
2 Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân chạy thận nhân tạo.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 110 bệnh nhân từ 20-69 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tình trạng dinh dưỡng được đánh giá theo chỉ số khối cơ thể theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới và phương pháp đánh giá chủ quan tổng thể (SGA) kết hợp phân loại dinh dưỡng theo albumin huyết thanh.


Kết quả: Có 31,8% người bệnh bị thiếu năng lượng trường diễn và 4,5% thừa cân-béo phì. Tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ Albumin huyết thanh thấp (<35 g/L) chiếm 24,5%. Theo SGA, có 38,2% bệnh nhân có nguy cơ dinh dưỡng nhẹ và 1,8% bệnh nhân nguy cơ dinh dưỡng nặng.


Kết luận: Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông có tỷ lệ cao bị thiếu năng lượng trường diễn và có nguy cơ suy dinh dưỡng nhẹ cao. Cần quan tâm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn chế độ ăn phù hợp cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Chi tiết bài viết