TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ THIẾU MÁU TRẺ EM DƯỚI 24 THÁNG TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH LÀO CAI, LAI CHÂU VÀ HÀ GIANG NĂM 2016

Nguyễn Anh Tú1, Phạm Văn Phú2, Nguyễn Đỗ Huy1, Huỳnh Nam Phương1, Lê Thế Trung3
1 Viện Dinh dưỡng
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Trường Đại học điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Suy dinh dưỡng các thể, đặc biệt là SDD thấp còi và tình trạng thiếu máu, là vấn đề sức khỏe
cộng đồng, ảnh hưởng đến phát triển thể chất và trí tuệ ở trẻ em. Vấn đề này vẫn còn phổ biến ở
các tỉnh miền núi phía Bắc. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành tại 9 xã thuộc 3 tỉnh Lào
Cai, Lai Châu và Hà Giang. Trẻ em 0 đến 24 tháng tuổi được cân đo và xác định các chỉ số nhân
trắc và trẻ 6 đến 11 tháng được xét nghiêm máu để xác định nồng độ Hb. Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân
là 17,1%, thể thấp còi là 20% và thể gày còm là 7,6%. Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ từ 6-11 tháng tuổi rất
cao 45,8%.

Chi tiết bài viết