KIẾN THỨC VÀ TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĂN BỆNH LÝ CỦA BỆNH NHÂN BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Hoàng Liễu1,
1 Bệnh viện Huyện Bình Chán

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Kiến thức và tuân thủ chế độ ăn bệnh lý của bệnh nhân bệnh mạn tính không lây rất cần thiết, vì dinh dưỡng góp phần điều trị hiệu quả cho người bệnh. Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ người bệnh biết về lợi ích của chế độ ăn bệnh lý, tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn bệnh lý khi đang điều trị nội trú tại bệnh viện, và tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn bệnh lý tại gia đình. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên bệnh nhân mắc bệnh mạn tính không lây đang điều trị nội trú tại bệnh viện huyện Bình Chánh. Nghiên cứu được tiến hành bằng cách phỏng vấn
trực tiếp 200 người bệnh theo bộ câu hỏi được soạn sẵn.
Kết quả: 58% bệnh nhân bệnh mạn tính không lây biết được lợi ích của chế độ ăn bệnh lý, 27% bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn bệnh lý khi đang điều trị nội trú tại bệnh viện, 21% bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn tại gia đình. Có mối tương quan giữa độ tuổi, giới, trình độ học vấn, gia đình và thu nhập về kiến thức và sự tuân thủ chế độ ăn bệnh lý. Kết luận: Kiến thức và tuân thủ chế độ ăn bệnh lý của bệnh nhân mắc bệnh mạn tính không lây còn rất thấp. Thu nhập và chính sách của bảo hiểm y tế cũng tác động một phần lớn đối với chế độ ăn bệnh lý tại bệnh viện và gia đình.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phan Nguyễn Thanh Bình, Trần Quốc Cường và Lê Thị Kim Quí (2012). Dịch tễ học bệnh rối loạn chuyển hóa tại TPHCM: xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 8 (3), 1-6.
2. Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phan Nguyễn Thanh Bình, Trần Quốc Cường, Lê Thị Kim Quí và Lê Nguyễn Trung Đức Sơn (2012). Dịch tễ học bệnh đái tháo đường tại TPHCM và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 8 (4), 73-79.
3. EbrahimS, Pearce N, Smeeth L, Casas JP, Jaffar S, et al. (2013). Tackling Non-Communicable Diseases In Low- and MiddleIncome Countries: Is the Evidence from High-Income Countries All We Need?. PLOS Med 10(1): e100137 doi:10.1371/journal.pmed.1001377.