Quay trở lại chi tiết bài báo KIẾN THỨC VÀ TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĂN BỆNH LÝ CỦA BỆNH NHÂN BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tải xuống Tải xuống PDF