Quay trở lại chi tiết bài báo ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NGUYÊN LIỆU VÀ CHẾ ĐỘ XỬ LÝ NHIỆT ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CẢM QUAN CỦA SIRÔ SORI BỔ SUNG DỊCH CHANH DÂY Tải xuống Tải xuống PDF