1.
Lê TNT, Bùi THL. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 12 Tháng Tư 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];20(2):30-6. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/695