1.
Trần QC, Lê NQT, Trần PYN, Đoàn TKT, Lý MD, Đỗ NMA. TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 1 Tháng Tư 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];20(2):23-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/690