1.
Ngô VQ, Trần NTT, Trương TT. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 26 Tháng Chạp 2023 [cited 27 Tháng Hai 2024];19(6):58-6. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/689