1.
Như VNH, Hậu NTT, Lan BTH, Phương TTH, Thúy Đoàn TB, Hoa NHN. ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU BỮA ĂN DẶM VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 6 – 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Hai 2024 [cited 15 Tháng Tư 2024];20(1):61-8. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/687