1.
Hồ TT, Nguyễn THL, Nguyễn TTT. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỤ KHOA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 30 Tháng Tư 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];20(2):37-45. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/683