1.
Vũ TT, Đỗ TL, Nguyễn TQ, Nguyễn TTH, Trần PTH, Nguyễn TT. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 28 Tháng Tư 2024 [cited 12 Tháng Sáu 2024];20(2):46-52. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/681