1.
Hà TT, Lê TQ, Nguyễn QD. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN K CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 20 Tháng Chạp 2023 [cited 27 Tháng Hai 2024];19(6):50-7. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/679