1.
Hoàng TT, Phạm TD, Phạm NK, Phạm TKC. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 9 Tháng Giêng 2024 [cited 15 Tháng Tư 2024];20(1):27-35. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/676