1.
Bùi TTN, Nguyễn TTH, Nguyễn Ánh N, Trần QB. DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 28 Tháng Sáu 2024 [cited 17 Tháng Bảy 2024];20(3E):81-90. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/661