1.
Hồ TT, Ninh TBN, Nguyễn THL. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 6 Tháng Mười-Một 2023 [cited 12 Tháng Sáu 2024];19(6):10-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/652