1.
Nguyễn TKA, Lưu TMT, Võ TTA, Lê TMA, Vũ NH, Lê TH. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHI SAU MỔ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Bảy 2024];19(4+5):48-53. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/649