1.
Trần TN, Phạm NK, Lê MH. HIỆU QUẢ CỦA VIÊN NANG KENU TD TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 14 Tháng Mười-Một 2023 [cited 27 Tháng Hai 2024];19(6):20-6. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/630