1.
Lê MH, Nguyễn TTN, Trần TN, Lê TKH, Phạm NK. HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 10 Tháng Chạp 2023];19(4+5):78-84. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/623