1.
Lê MH, Phạm NK, Nguyễn TTN, Trần TN. HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GIẢM LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG KENU TM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 3 Tháng Chạp 2023];19(4+5):102-10. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/622