1.
Huỳnh VD, Phạm TH, Nguyễn HC. TÌNH TRẠNG THỪA CÂN-BÉO PHÌ CỦA TRẺ EM DƯỚI NĂM TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 4 Tháng Mười 2023];12(4):72-8. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/613