1.
Phạm NO, Đỗ TND, Trần TMH, Tạ TL. TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 4 Tháng Mười 2023];12(4):66-71. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/612