1.
Trần TAT, Nguyễn TKN, Nguyễn TKH, Nguyễn TLT, Lê THD. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG CỦA BỆNH NHÂN XẠ TRỊ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 12 Tháng Sáu 2024];12(4):51-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/610