1.
Nguyễn T Đan T, Phạm VP, Trần NT. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 29 Tháng Năm 2024];12(4):43-50. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/609